Akışkanlar Mekaniği

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
İzotropik, Lineer Elastik Malzemeler
Boyut Örnek Analiz
3 FLOTRANAGIRIS.pdf