Ansys-Klasik Menülerinde Faydalı Komutlar

Ansys-Klasik Menülerinde Faydalı Komutlar

A.Modelleme (Modeling)
A.1.Keypointlerin oluşturulması
A.2.Yayların oluşturulması
A.3.Eğrilerin oluşturulması
A.4.Alanların Oluşturulması
A.5.Hacim oluşturma
A.6.İki alanın kesişiminin alınması
A.7.İki alanın birleşiminin alınması
A.8.İki alanın birbirinden çıkarılması
A.9.Alanların bölünmesi
A.10.İki alanın yapıştırılması
A.11.Verilen bir alanın ölçeğini değiştirme
A.12.Bir alanı bulunduğu koordinatlardan başka koordinatlara taşımak
A.13.Verilen bir alanı kopyalamak
A.14.Verilen bir alanı aynalamak

A.15.Üç boyutlu geometrisi düzgün olmayan bir katı model oluşturma

B.Solution (Çözüm)
B.1.İzotropik,Lineer Elastik Malzemelerin Tanımı ve Özelliklerinin Ansys'e Girilmesi
B.2.İzotropik,Nonlineer Elastik Malzemelerin Tanımı ve Özelliklerinin Ansys'e Girilmesi
B.3.İzotropik,Elasto-Plastik Malzemelerin Tanımı ve Özelliklerinin Ansys'e Girilmesi
B.4.Orthotropik (Kompozit),Lineer Elastik Malzemelerin Tanımı ve Özelliklerinin Ansys'e Girilmesi
B.5.Orthotropik (Kompozit),Non-Lineer Elastik Malzemelerin Tanımı ve Özelliklerinin Ansys'e Girilmesi
B.6.Orthotropik (Kompozit), Elasto-Plastik Malzemelerin Tanımı ve Özelliklerinin Ansys'e Girilmesi

B.7.Malzeme Özelliklerinin Sıcaklığa Bağlı Girilmesi

C-Sonuçların Değerlendirilmesi (General Postproc)
C.1.Bir bölgedeki bir sonucun dağılımını daha hassas aralıklarla görme
C.2.Tanımlanan bir yörünge (path) boyunca sonuç dağılımlarını çizdirme

C.3.Bir sonucun değerlerini parçanın kesit görünüşünden bakarak görme

D-Ekranda Görüntü Özellikleri (PlotCtrls)
D.1.Ekrandaki bir parçanın görüntüsel özellikleri C2
D.2.Ekrandaki renk değişimleri
D.3.Ekrandaki konumsal değişiklikler
D.4.Bir katıya tel kafes görünümünde bakma
D.5.Ekranda yazılan yazıların yazı tipini değiştirme
D.6.Ölçülendirme

D.7.Ekrandaki parçanın fotoğrafını çekme