Ansys-Workbench Menülerinde Faydalı Komutlar

Ansys-Workbench Menülerinde Faydalı Komutlar

A.Modelleme (Modeling)

B.Solution (Çözüm)

C-Sonuçların Değerlendirilmesi (General Postproc)

D-Ekranda Görüntü Özellikleri (PlotCtrls)