MENU

ANSYS WORKBENCH/DESIGNXPLORER KULLANILARAK ALTI SIGMA İÇİN TASARIM YÖNTEMININ UYGULANMASI

Açıklama

Altı Sigma , Tasarım ve üretimdeki değişkenleri en iyi şekilde denetleyerek, en verimli sonuçları elde edebilmek için geliştirilmiş çok önemli bir yöntemdir.

Download