MENU

BALSA / PVC SANDVİÇ YAPILARDA KIRILMA TOKLUĞU ETKİSİNİN NÜMERİK ÇALIŞMASI

Açıklama

Sandviç kompozitlerin 2 boyutlu analizlerle kırılma tokluğu değerleri hesaplanmş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  Modelleme deneyde de kullanılan geliştirilmiş Mode I CSB testi kullanılarak yapılmıştır.

Download