MENU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYAR İLE SİMULASYONU

Açıklama

Bu tez beyaz eşya sektöründe yapılmakta olan paketleme tasarımı ve düşürme testlerinin bilgisayarda simülasyonunu içermektedir.Buna ek olarak ANSYS ortamında dizayn optimizasyonu ile beyaz eşya koruyucusunun(köpük koruyucu)tasarımı yapılmıştır

Download