MENU

BİR KAMYON ŞASİSİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Açıklama

Bu çalışmada bir taşıtın şasi üzerine gelen maksimum yüklere göre gerilme analizleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra şasinin modal analizi yapılarak doğal frekansları bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda şaside düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile şaside hem kütlede hem de gerilmelerde kayda değer bir azalma gözlemlenmiştir.

Download