MENU

DÜZLEM KAFES SİSTEMLERİNİN ANSYS İLE ANALİZİ

Açıklama

Ansys programı ile Howe, Pratt, Fink ve Quadrangular kafes tiplerinin belirli kar yükü altındaki eksenel kuvvet, gerilme ve deformasyon miktarları hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar, düğüm ve kesim metotlarıyla teorik çözüm yapılmış bir bitirme projesinde elde edilmiş sonuçlarla karşılaştırılmıştır-

 

Download