MENU

DİKEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİNLERİNİN YAPISAL ANALİZİ

Açıklama

Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi ve rüzgâr enerjisinden faydalanmamızı sağlayacak olan rüzgâr türbinleri incelenerek, üretimi planlanan düşey eksenli rüzgâr türbinlerinin kanatlarının yapısal analizleri ANSYS Workbench programı ile incelenmiştir

Download