MENU

DİSK MALZEMELERDE ISIL GERİLMELERİN ANSYS PROGRAMI İLE ANALİZİ

Açıklama

Araştırma Projesi. 9.0 WORKBENCH

Download