MENU

FARKLI KESİT PROFİLLERİNE SAHİP GAZ TÜRBİNİ KANATLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODAL VE BURKULMA ANALİZLERİ

0 Ratings
Screenshot

Bu proje farklı kesit profillerine sahip gaz türbini kanatlarının değişik çalışma sıcaklıklarına bağlı olarak yapılmış modal ve burkulma analizlerini içermektedir. Analizler, ANSYS Workbench sonlu elemanlar paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir.