MENU

IÇTEN BASINCA MARUZ KOMPOZIT BASINÇLI KABIN ILK HASAR BASINCININ TESPITI

Açıklama

Tsa-Wu kriterine göre hasar analizi adımları. Farklı malzeme için Yüksek Lisans tezi ayrıca tezler bölümünde mevcuttur.

Download