MENU

Orta Ölçekli Bir Kargo Uçağının Turboprop Motoruna Ait Motor-Disli Kutusu Bağlantı Elemanının ANSYS ile Burkulma Analizleri

Açıklama

Uçak motor tasarımı için en önemli hata modları arasında olan burkulma modu,seçilen örnek bir motora ait bir disli kutusu-motor bağlantı parçası için ANSYS yazılımı ile sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak incelenmis;malzeme, kesit alan, boy gibi parametrelerin burkulma davranısı üzerindeki etkileri irdelenmistir.

Download