MENU

SANDVİÇ KOMPOZİT MALZEMELERDE FARKLI SICAKLIKLARDA ANSYS PROGRAMINDA VCCT VE J İNTEGRALİ TEKNİĞİ İLE KIRILMA TOKLUĞU HESAPLAMA

Açıklama

Sandviç kompozitlerde farklı sıcaklıklarda VCCT ve J İntegrali tekniği kullanılarak kırılma toklukları hesap edilmiştir.

Download