MENU

SIKI GEÇMELERDE TAŞINIMLA OLUŞAN ZAMANA BAĞLI TRANSIENT) ISIL GERİLME ANALİZİ

Açıklama

Sıcaklık farkı oluşturularak elde edilen göbek-mil bağlantılarında, taşınım katsayısı girilerek hava ortamında soğuma ile  zamanla değişen ısıl gerilmelerin analizi yapılmıştır.

Download