MENU

TÜRBİN SABİT KANATÇIGININ VERİLEN ISI TRANSFER KATSAYISI VE BASINÇ DAGILIMINI KULLANARAK ANSYS İLE 2 BOYUTLU TERMAL VE YAPISAL ANALİZİ

Açıklama

Bu çalışmada yapıştırmalı ve kaynaklı bağlantıların deneysel ve nümerik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.Nümerik çalışmalar kısmında ise sonlu elemanlar programı olan ANSYS yazılımı kullanılmış ve hem yapıştırmalı hem de kaynaklı bağlantı tipi için dayanım sonuçları bulunmuştur.

Download