MENU

TEK SİLİNDİRLİ KRANK BİYEL MEKANİZMASININ ZAMANA BAĞLI YAPISAL SONLU ELEMANLAR ANALİZİ

Açıklama

Tek silindirli bir krank biyel mekanizmasının Ansys Workbench programında zamana bağlı yapısal analizi (Transient Structrual Analysis) yapılmıştır. Bu analiz türünde sistemin hareketi sırasında gerilmelerin, şekil değiştirmelerin değişimi gözlenebilmektedir.

Download