MENU

YÜRÜYEN MERDİVEN TAŞIYICI SİSTEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MUKAVEMET ANALİZİNİN YAPILMASI VE TAHRİK SİSTEMİNİN HESABI

Açıklama

Bu çalışmada, yürüyen merdivenin taşıyıcı sisteminin statik ve dinamik yükleme

durumları için gerilme analizinin yapılarak, taşıyıcı sistemin kritik noktalarını tespit

etmek ve optimizasyon çalışması yaparak iyileştirme amaçlanmıştır.

Download