MENU

YAPIŞTIRMALI VE KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DENEYSEL VE NÜMERİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Açıklama

Bu çalışmada yapıştırmalı ve kaynaklı bağlantıların deneysel ve nümerik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.Nümerik çalışmalar kısmında ise sonlu elemanlar programı olan ANSYS yazılımı kullanılmış ve hem yapıştırmalı hem de kaynaklı bağlantı tipi için dayanım sonuçları bulunmuştur.

Download