KOMPOZİT MALZEME MODELLERİ

KOMPOZİT MALZEME MODELLERİ

1.delaminasyonlu kompozit-1
(2 ve 3. tabakalar arası orta şerit elaminasyonlu, 4 Tabakalı, 100x100x1mm, )
Resim Örnekleri
image025
Açıklamalar : *Bazı tabakaları arasında delaminasyon bölgesi (yapışmamış bölge) içeren tabakalı kompozit malzeme modelleridir.

* Delaminasyon bölgesinin genişliğinin burkulma yüküne etkisi incelenmiş, bunun için farklı modeller kurulmuş, buraya ise sadece birer model koyulmuştur. Diğer modeller için ilgili kişilerle iletişime geçilebilir.

Yapılan Analizler : Elastik Burkulma Analizi
Yapılan Yayınlar : J. Reinforced Plastic & Composites (v:22, n:17) 2003

SCI-Exp

Yapan Kişi(ler) : 1- Doç.Dr. Mehmet Zor, DEU Makine Müh. Bölümü
Ansys Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız
2.delaminasyonlu kompozit-3
(Tüm tabakalar arası yanal şerit delaminasyonlu, 4 Tabakalı, 400x400x8mm)
tabakalı kompozit. 4 tabakalı, 400x400x8mm)
Resim Örnekleri
image027
Açıklamalar : *Bazı tabakaları arasında delaminasyon bölgesi (yapışmamış bölge) içeren tabakalı kompozit malzeme modelleridir.

* Delaminasyon bölgesinin genişliğinin burkulma yüküne etkisi incelenmiş, bunun için farklı modeller kurulmuş, buraya ise sadece birer model koyulmuştur. Diğer modeller için ilgili kişilerle iletişime geçilebilir.

Yapılan Analizler : Elastik Burkulma Analizi
Yapılan Yayınlar : Denizli Malzeme Sempozyumu (2006)

SCI-Exp

Yapan Kişi(ler) : 1- Doç.Dr. Mehmet Zor, DEU Makine Müh. Bölümü
Ansys Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız
3.delaminasyonlu kompozit-4
(Kare delik etrafında kare delik içeren tabakalı kompozit. 4 tabakalı, 400x400x8mm)
Resim Örnekleri
image029
Açıklamalar : *Bazı tabakaları arasında delaminasyon bölgesi (yapışmamış bölge) içeren tabakalı kompozit malzeme modelleridir.

* Delaminasyon bölgesinin genişliğinin burkulma yüküne etkisi incelenmiş, bunun için farklı modeller kurulmuş, buraya ise sadece birer model koyulmuştur. Diğer modeller için ilgili kişilerle iletişime geçilebilir.

Yapılan Analizler : Elastik Burkulma Analizi
Yapılan Yayınlar : J. Reinforced Plastic & Composites /v:24, n:11 ) 2005

SCI-Exp

Yapan Kişi(ler) : Arş.Gör. Faruk Şen (DEU Makine Müh. Bölümü)
Ansys Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız
4.delaminasyonlu kompozit-5
(Dairesel delik etrafında dairesel delaminasyonlu tabakalı kompozit 8 tabaka)
Resim Örnekleri
image031
Açıklamalar : *Bazı tabakaları arasında delaminasyon bölgesi (yapışmamış bölge) içeren tabakalı kompozit malzeme modelleridir.

* Delaminasyon bölgesinin genişliğinin burkulma yüküne etkisi incelenmiş, bunun için farklı modeller kurulmuş, buraya ise sadece birer model koyulmuştur. Diğer modeller için ilgili kişilerle iletişime geçilebilir.

Yapılan Analizler : Elastik Burkulma Analizi
Yapılan Yayınlar : Composite Science & Techonology (basımda)

SCI

Yapan Kişi(ler) : 1-Araş. :Gör.Yusuf Arman,(DEU Makine Müh. Bölümü)
Ansys Dosyasını İndirmek İçin Tıklayınız