Kontak Elemanlarla Analizler

KONTAK ELEMANLARLA ANALİZLER 
İzotropik, lineer elastik malzemeler
Boyut Örnek Analiz
3 28.pdf