Lisans Tezleri

Lisans Tezleri

Başlık
Çok Hücreli Birleştirilmiş Cam İpliği- Polimer Kompozit Malzemeden İmal Edilmiş Rüzgar Türbin Kulelerinin Statik ve Dinamik Karakteristikleri
 1 dosya(lar)  337 indirmeler
Burkulma, Diğer, Elastik Gerilme Analizi, Kompozit, Yapısal Analizler 13 Mayıs 2019 İndir
A numerical analysis combined bending–torsion fatigue of SAE notched shaft
 1 dosya(lar)  273 indirmeler
Burkulma, Burkulma, Darbeli Yükleme, Darbeli Yükleme, Diğer, Dizayn Optimizasyonu, İzotropik, Yorulma, Yorulma Analizi 2 Mayıs 2019 İndir
YANAL DELAMİNASYON BÖLGESİ İÇEREN TERMOPLASTİK TABAKALI KOMPOZİTLERDE BURKULMA ANALİZİ
 1 dosya(lar)  478 indirmeler
Burkulma, Burkulma, Kompozit, Lisans, Tezler 12 Haziran 2018 İndir
DEMET BORU SİSTEMLERİNİN YANAL BURKULMASI
 1 dosya(lar)  385 indirmeler
Burkulma, Burkulma, İzotropik, Lisans, Tezler 12 Haziran 2018 İndir
TIMOSHENKO KRİŞLERİ VE TIMOSHENKO KRİŞLERİNDE BURKULMA ANALİZİ
 1 dosya(lar)  302 indirmeler
Burkulma, Burkulma, İzotropik, Lisans, Tezler 12 Haziran 2018 İndir
EULER KRİŞ TEOREMİ VE BURKULMA ANALİZİ
 1 dosya(lar)  398 indirmeler
Burkulma, Burkulma, İzotropik, Lisans, Tezler 12 Haziran 2018 İndir
KARE DELİKLİ VE DELAMİNASYONLU KOMPOZİT PLAKANIN BURKULMA ANALİZİ
 1 dosya(lar)  148 indirmeler
Analizler, Burkulma, Diğer, Kompozit 4 Haziran 2018 İndir
Tabakalı Kompozitlerde Burkulma Analizi
 1 dosya(lar)  283 indirmeler
Analizler, Burkulma, Burkulma, Diğer, Kompozit 13 Haziran 2018 İndir
TABAKALI KOMPOZİT ÇUBUKLARDA YANAL YÜK ETKİSİ İLE OLUŞAN BURKULMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 1 dosya(lar)  267 indirmeler
Burkulma, Burkulma, Kompozit, Tezler, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
Orta Ölçekli Bir Kargo Uçağının Turboprop Motoruna Ait Motor-Disli Kutusu Bağlantı Elemanının ANSYS ile Burkulma Analizleri
 1 dosya(lar)  387 indirmeler
Burkulma, Burkulma, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
Tabakalı Kompozit Çubuklarda Yanal Yük Etkisi ile Oluşan Burkulma Davranışları
 1 dosya(lar)  250 indirmeler
Analizler, Burkulma, Kompozit, Lisans 4 Haziran 2018 İndir
Dairesel Süreksizlik Bölgesine (Delaminasyon) Sahip Tabakalı Kompozit Plakalarda Delaminasyon Sayısının Kritik Burkulma Yükü Üzerine Etkisinin Sonlu Elamanlar Metodu İle İncelenmesi
 1 dosya(lar)  200 indirmeler
Analizler, Burkulma, Kompozit, Lisans 4 Haziran 2018 İndir
Kök Çatlağa Sahip Kompozit Kirişlerde Yanal Burkulmanın Deneysel ve Nümerik Analizi
 1 dosya(lar)  326 indirmeler
Analizler, Burkulma, Kompozit, Lisans 12 Haziran 2018 İndir
Yapı Sektöründe Kullanılan Kolonlarda Burkulma Analizi
 1 dosya(lar)  394 indirmeler
Analizler, Burkulma, İzotropik, Lisans 4 Haziran 2018 İndir
Farklı Kesit Profillerine Sahip Gaz Türbini Kanatlarının Bilgisayar Destekli Modal Ve Burkulma Analizleri
 1 dosya(lar)  346 indirmeler
Analizler, Burkulma, İzotropik, Lisans, Tezler 4 Haziran 2018 İndir
Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinin Yapısal Analizi
 1 dosya(lar)  762 indirmeler
Analizler, Burkulma, Burkulma, Kompozit, Lisans, Tezler 14 Haziran 2018 İndir