Örneklerle ANSYS-WORKBENCH’e Giris

Workbench’i yeni kullanmaya başlayanlar için sağlam bir ilk adım.. Şubat 2017 ‘de hazirlanmıştır. Modelleme, Elastik, Elasto-plastik yapısal gerilme analizleri, Yorulma, Isıl Analizler ve Modal Analizler tek model üzerinden anlatılmaktadır.

Hazırlayan: Prof.Dr. Mehmet Zor

İNDİR