Özel Analizler

Örneklerle Özel Analizler

 Açılan tabloda farklı malzemeler  için analiz örneklerini  göreceksiniz. Malzemenize uygun bir analiz örneği yoksa daha hazırlanmamış demektir. Ancak diğer malzemelere uygun örnekler size yine de yol gösterir. Aynı analizde arada sadece eleman tipi ve malzeme özelliklerinin girilmesinde farklılık vardır. Daha uygun örnek analizler elimize geçtikçe mevcut olanın yerini alacaktır.

1.YAPISAL ANALİZLER (Structural Analyses)
Dış kuvvetlerin etkisi ile oluşan gerilme, şekil değiştirme analizleri

2.BURKULMA (Buckling)
Yapıda burkulmaya sebep olan kritik dış yüklerin hesablanması

3.ISIL YAPISAL ANALİZLER (Thermal Structural Analyses)
Sıcaklık farklarından doğan gerilme ve şekil değiştirmelerin hesaplanması… (hazırlık aşamasında)

4.DARBELİ YÜKLEME (Impact)
Darbeli yüklerden doğan gerilme, şekil değiştirmelerin vb. hesaplanması

5.KONTAK ELEMANLARLA ANALİZLER
Kontak elemanların kullanıldığı bazı analizler

6.KIRILMA MEKANİĞİ (Fracture Mechanics)
Çatlaklı yapılarda kırılma parametreleri (K, J) nin hesaplanması

7.SÜRÜNME (Creep)
Malzemelerin sabit yükler veya gerilmeler altında uğradığı plastik deformasyonların analizleri

8.HASAR ANALİZİ
Bir yapıda hasara sebep olan dış yükler ve bu yükler sebebiyle oluşan gerilme, uzama vb. büyüklükler tespit edilir.

9.AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Akışkanlar Mekaniği Uygulamalarına yönelik Örnek Analizler

10.Titreşim Analizi
Mekanik sistemlerin Titreşimleri

11.YORULMA ANALİZİ
Tekrarlı yüklere maruz kalan sistemlerin analizi