Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Başlık
ANALYSIS OF COMPOSITE BARS IN TORSION
 1 dosya(lar)  42 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, Kompozit, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
COMPUTER AIDED DESIGN AND ANALYSIS OF FRAME CRANE
 1 dosya(lar)  15 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
VIBRATION ANALYSIS OF SYSTEMS SUBJECTED TO MOVING LOADS BY USING THE FINITE ELEMENT METHOD
 1 dosya(lar)  0 indir
İzotropik, Titreşim Analizi, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
YÜRÜYEN MERDİVEN TAŞIYICI SİSTEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MUKAVEMET ANALİZİNİN YAPILMASI VE TAHRİK SİSTEMİNİN HESABI
 1 dosya(lar)  47 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
DYNAMIC ANALYSIS OF HYDRAULIC CYLINDER
 1 dosya(lar)  3 indirmeler
İzotropik, Titreşim Analizi, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
KAYNAKLI PARÇALARDA OLUSAN ARTIK GERiLMELERİN İNCELENMESİ
 1 dosya(lar)  13 indirmeler
Isıl Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
DİP KLEPESİNİN ANSYS ile DİZAYN OPTİMİZASYONU
 1 dosya(lar)  2 indirmeler
Dizayn Optimizasyonu, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
A NUMERICAL STUDY ON THE EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF COMPOSITE MATERIALS
 1 dosya(lar)  15 indirmeler
Isı ve/veya Akış Analizi, Kompozit, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
BİR KAMYON KABİNİNDE YOL DÜZGÜNSÜZLÜKLERİ SONUCU OLUŞAN TİTREŞİMİNİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA MODELLENMESİ ANALİZİNİN YAPILMASI VE KONSTRÜKTİF ÖNLEMLERİNİN ALINMASI
 1 dosya(lar)  26 indirmeler
İzotropik, Titreşim Analizi, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
FRACTURE AND FATIGUE ANALYSIS OF AN AGITATOR SHAFT WITH A CIRCUMFERENTIAL NOTCH
 1 dosya(lar)  2 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
FIRST FAILURE PRESSURE OF COMPOSITE PRESSURE VESSELS
 1 dosya(lar)  1 indir
Hasar Analizi, Kompozit, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
SERAMİK MALZEMELERİN KIRILMA TOKLUĞU DEĞERLERİNİN ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ
 1 dosya(lar)  7 indirmeler
İzotropik, Kırılma Mekaniği, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
BALSA / PVC SANDVİÇ YAPILARDA KIRILMA TOKLUĞU ETKİSİNİN NÜMERİK ÇALIŞMASI
 1 dosya(lar)  5 indirmeler
Kırılma Mekaniği, Kompozit, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
BİR AĞIR TİCARİ ARAÇTA ALT DEVEBOYNU TASARIMI VE ANALİZİ
 1 dosya(lar)  5 indirmeler
İzotropik, Yorulma Analizi, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
YAPIŞTIRILARAK BAĞLANTI SAĞLANAN KOMPOZİT PLAKALARIN BAĞLANTI PERFORMANSININ ARTTIRILMASI
 1 dosya(lar)  2 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, Kompozit, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
AUTOCAD VE ANSYS YAZILIMLARINI KULLANARAK MİL TASARIMI
 1 dosya(lar)  10 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYAR İLE SİMULASYONU
 1 dosya(lar)  4 indirmeler
Dizayn Optimizasyonu, İzotropik, Yüksek Lisans 13 Haziran 2018 İndir
DALGIÇ POMPALARIN TASARIMI, ÜRETİMİ VE PERFORMANS ANALİZİ
 1 dosya(lar)  4 indirmeler
Akış Analizi, Elastoplastik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
FREN MEKANiZMASI YORULMA TESTiNiN FEA METODUYLA SiMULASYONU
 1 dosya(lar)  3 indirmeler
İzotropik, Yorulma Analizi, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
Gaz Türbinli Motorlarda Kompresör Muhafaza Bağlantı Elemanlarının Ansys Yazılımı ile Parametrik Analizleri
 1 dosya(lar)  14 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
Otomatik kapi sistemleri icin yeni bir dogrusal eyleyici tasarimi
 1 dosya(lar)  3 indirmeler
Gerilme ve Hasar Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TERMOSTAT YUVASININ FARKLI METOTLARLA ÜRETİMİ VE ANSYS İLE ANALİZİ
 1 dosya(lar)  1 indir
Isıl Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
TÜRBİN SABİT KANATÇIGININ VERİLEN ISI TRANSFER KATSAYISI VE BASINÇ DAGILIMINI KULLANARAK ANSYS İLE 2 BOYUTLU TERMAL VE YAPISAL ANALİZİ
 1 dosya(lar)  16 indirmeler
Isı ve/veya Akış Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
YAPIŞTIRMALI VE KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DENEYSEL VE NÜMERİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
 1 dosya(lar)  11 indirmeler
Elasto-Plastik Gerilme Analizi, Polimer, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
YOL KATMANLARINDA MEYDANA GELEN GERİLME DAGILIMININ ANSYS BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE NONLİNEER SONLU ELEMAN ANALİZİ
 1 dosya(lar)  2 indirmeler
Elastik Gerilme Analizi, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
YÜRÜYEN MERDİVEN TAŞIYICI SİSTEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MUKAVEMET ANALİZİNİN YAPILMASI VE TAHRİK SİSTEMİNİN HESABI
 1 dosya(lar)  24 indirmeler
Dizayn Optimizasyonu, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
TABAKALI KOMPOZİT ÇUBUKLARDA YANAL YÜK ETKİSİ İLE OLUŞAN BURKULMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
 1 dosya(lar)  6 indirmeler
Burkulma, Burkulma, Kompozit, Tezler, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir
Orta Ölçekli Bir Kargo Uçağının Turboprop Motoruna Ait Motor-Disli Kutusu Bağlantı Elemanının ANSYS ile Burkulma Analizleri
 1 dosya(lar)  18 indirmeler
Burkulma, Burkulma, İzotropik, Yüksek Lisans 12 Haziran 2018 İndir