Yüksek Lisans Tezleri

No Adı Malzeme Konusu Ögrenci Danışman
1 YÜRÜYEN MERDİVEN TAŞIYICI SİSTEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MUKAVEMET ANALİZİNİN YAPILMASI VE TAHRİK SİSTEMİNİN HESABI İzotropik Dizayn Optimizasyonu Osman Altuğ AKYOL Prof. Dr. Seçil ERİM
2 YOL KATMANLARINDA MEYDANA GELEN GERİLME DAGILIMININ ANSYS BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE NONLİNEER SONLU ELEMAN ANALİZİ İzotropik Elastik Gerilme Analizi Lale GEVREK Doç. Dr. Hüseyin AKBULUT
3
YAPIŞTIRMALI VE KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DENEYSEL VE NÜMERİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Polimer Elasto-Plastik Gerilme Analizi Mehmet UÇAR Doç. Dr. Çiçek Özes
4 TÜRBİN SABİT KANATÇIGININ VERİLEN ISI TRANSFER KATSAYISI VE BASINÇ DAGILIMINI KULLANARAK ANSYS İLE 2 BOYUTLU TERMAL VE YAPISAL ANALİZİ İzotropik Isı ve/veya Akış Analizi Murat İlker ÇELİK PROF.DR.KEMAL TANER
5 OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TERMOSTAT YUVASININ FARKLI METOTLARLA ÜRETİMİ VE ANSYS İLE ANALİZİ İzotropik Isıl Gerilme Analizi Mehmet Akif ERDEN Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim DEMİRCİ
6 Otomatik kapi sistemleri icin yeni bir dogrusal eyleyici tasarimi İzotropik Gerilme ve Hasar Analizi Yusuf AVŞAR Yrd. Doç. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU
7 Orta Ölçekli Bir Kargo Uçağının Turboprop Motoruna Ait Motor-Disli Kutusu Bağlantı Elemanının ANSYS ile Burkulma Analizleri İzotropik Burkulma Gökhan BURSOY Yrd. Doç. Dr. Ümit Er
8 Gaz Türbinli Motorlarda Kompresör Muhafaza Bağlantı Elemanlarının Ansys Yazılımı ile Parametrik Analizleri İzotropik Elastik Gerilme Analizi Ferhat Şahin Prof. Dr. Bilal Par
9 FREN MEKANiZMASI YORULMA TESTiNiN FEA METODUYLA SiMULASYONU İzotropik Yorulma Analizi S. Hilda PEKTAŞ Prof. Dr. Sami AKSOY
10 DALGIÇ POMPALARIN TASARIMI, ÜRETİMİ VE PERFORMANS ANALİZİ Elastoplastik Akış Analizi Fatih POLAT Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
11 BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYAR İLE SİMULASYONU İzotropik Dizayn Optimizasyonu Hakan BALABAN Yrd.Doç.Dr. Hasan KURTARAN
12 AUTOCAD VE ANSYS YAZILIMLARINI KULLANARAK MİL TASARIMI İzotropik Elastik Gerilme Analizi C.Nazım ERKOÇ Yrd.Doç.Dr. Behçet DAĞHAN
13 YAPIŞTIRILARAK BAĞLANTI SAĞLANAN KOMPOZİT PLAKALARIN
BAĞLANTI PERFORMANSININ ARTTIRILMASI.
kompozit Elastik Gerilme Analizi Bertan Beylergil Yrd. Doç. Dr. Yusuf CUNEDİOĞLU (Niğde Üniversitesi)
14 BİR AĞIR TİCARİ ARAÇTA ALT DEVEBOYNU TASARIMI VE ANALİZİ izotropik Yorulma Analizi MUSA ÖZÇELİK Prof.Dr. N. Sefa Kuralay
15 BALSA / PVC SANDVİÇ YAPILARDA KIRILMA TOKLUĞU ETKİSİNİN NÜMERİK ÇALIŞMASI Kompozit (Sandviç) Kırılma Mekaniği Alper TORTOÇ Yrd. Doç. Dr. Çiçek Özes
16 SERAMİK MALZEMELERİN KIRILMA TOKLUĞU DEĞERLERİNİN
ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEORİK OLARAK BELİRLENMESİ
İzotropik Kırılma Mekaniği Asım Özdemir Yrd.Doç.Dr. Mustafa Toparlı
17 FIRST FAILURE PRESSURE OF COMPOSITE PRESSURE VESSELS Kompozit Hasar Analizi Aziz Önder Prof.Dr. Onur Sayman
18 TABAKALI KOMPOZİT ÇUBUKLARDA YANAL YÜK ETKİSİ İLE OLUŞAN BURKULMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Kompozit Burkulma Ersin Eryiğit Doç.Dr. Mehmet Zor
19 FRACTURE AND FATIGUE ANALYSIS OF AN AGITATOR SHAFT WITH A CIRCUMFERENTIAL NOTCH İzotropik Elastik Gerilme Analizi Celalettin KARAAĞAÇ Yrd.Doç.Dr. M. Evren TOYGAR
20 BİR KAMYON KABİNİNDE YOL DÜZGÜNSÜZLÜKLERİ SONUCU OLUŞAN TİTREŞİMİNİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA MODELLENMESİ ANALİZİNİN YAPILMASI VE KONSTRÜKTİF ÖNLEMLERİNİN ALINMASI İzotropik Titreþim Analizi Leyla ÖZGENER Prof.Dr. N. Sefa KURALAY
21 A NUMERICAL STUDY ON THE EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF COMPOSITE MATERIALS Kompozit Isı ve/veya Akış Analizi Serhat DURMAZ Prof.Dr. İsmail Hakkı TAVMAN
22 DİP KLEPESİNİN ANSYS ile DİZAYN OPTİMİZASYONU İzotropik Dizayn Optimizasyonu Emre SİPAHİ Yrd.Doç.Dr. Serdar KARAOĞLU
23 KAYNAKLI PARÇALARDA OLUSAN ARTIK GERiLMELERİN İNCELENMESİ İzotropik Isıl Gerilme Analizi Serkan BENLİ Yrd.Doç.Dr. Serdar KARAOĞLU
24 DYNAMIC ANALYSIS OF HYDRAULIC CYLINDER İzotropik Titreþim Analizi Kutlay AKSÖZ Prof.Dr. Hira KARAGÜLLE
25 YÜRÜYEN MERDİVEN TAŞIYICI SİSTEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE MUKAVEMET ANALİZİNİN YAPILMASI VE TAHRİK SİSTEMİNİN HESABI İzotropik Elastik Gerilme Analizi Osman Altuğ AKYOL Prof.Dr. Seçil ERİM
26 VIBRATION ANALYSIS OF SYSTEMS SUBJECTED TO MOVING LOADS BY USING THE FINITE ELEMENT METHOD İzotropik Titreþim Analizi Serdar HÜGÜL Yrd.Doç.Dr. Zeki KIRAL
27 COMPUTER AIDED DESIGN AND ANALYSIS OF FRAME CRANE İzotropik Elastik Gerilme Analizi İlker ÖZKAN Doç.Dr. Mine DEMİRSOY
28 ANALYSIS OF COMPOSITE BARS IN TORSION Kompozit Elastik Gerilme Analizi Filiz ÇIVGIN Doç.Dr. Mine DEMİRSOY